Miejsca garażowe

787

Segmentacja umów na stanowiska garażowe  w zasobach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

 

Lp.

 

 

Budynek

stawka za najem przy umowie na czas nieokreślony

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony do 3 miesięcy  ( + 35%)

stawki brutto

stawka za najem przy umowie na czas oznaczony od 3 do 6 miesięcy (+25%)

stawki brutto

Uwagi

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

 

1

 

Nasielska 36/38

202,29

273,09

252,86

 

2

 

Szaserów 69/71

202,29

273,09

252,86

 

3

 

Łukowska 27

202,29

273,09

252,86

 

4

 

Mińska 52/54

202,29

273,09

252,86

 

5

 

Mińska 56

202,29

273,09

252,86

 

6

Szaserów 133

202,29

273,09

252,86

 

 

7

 

Św.Stanisława 8

202,29

273,09

252,86

 

8

Zawiszy 6

202,29

273,09

252,86

 

 

9

Osowska 82

202,29

273,09

252,86

 

 

10

Opalińska 5/7

202,29

273,09

252,86

 

 

11

 

Jankowska 6

202,29

273,09

252,86

 

12

 

Sąchocka 7

202,29

273,09

252,86

 

13

 

Pory 58

225,83

304,87

282,29

 

14

Domaniewska 35 ABC

246,46

332,72

308,08

garaż I

 

205,37

277,25

256,71

garaż II

 

15

 

Chrościckiego 16/18

141,34

190,81

176,68

 

16

Rybna 7

141,34

190,81

176,68

 

 

17

 

Beskidzka 26

141,34

190,81

176,68

 

18

Beskidzka 26A

141,34

190,81

176,68

 

 

 

 

Wariant I

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas nieoznaczony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kaucja zabezpieczająca- 3 miesięczny czynsz + 100,00 zł za pilota

Wariant II

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony do 3 miesięcy. Brak kaucji zabezpieczającej, bez okresu wypowiedzenia. Jednorazowa wpłata za cały okres najmu przed podpisaniem umowy.

Wariant III

Umowa najmu miejsca postojowego podpisana na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy ale nie dłużej niż 6 miesięcy. Kaucja zabezpieczając – 1 miesięczny czynsz, bez okresu wypowiedzenia