POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Usługa sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego oraz utrzymania czystości w obiektach i na terenach TBS Warszawa Południe sp. z o.o. – V części

Dodane 31-05-2017 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/4/2017
Termin składania ofert
uwagi

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Aktualny termin składania ofert: 09.06.2017 r. godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych oraz wykonywanie usług pomocniczych:

I część - ul. Mińska 56, ul. Mińska 52/54, ul. Rybna 7, ul. Szaserów 133, ul. Beskidzka 26,

ul. Beskidzka 26A, ul. Wiarusów 26, ul. Wiarusów 28, ul. Szaserów 69/71, ul. Pory 58.

II część – ul. Łukowska 27, ul. Osowska 82, ul. Nasielska 36/38,

III część – ul. Agrestowa 8, ul. Agrestowa 8A, ul. Jagienki 6, ul. Jagienki 8, ul. Jagienki 10, ul. Bysławska 87, ul. Bysławska 89,

IV część – ul. Chrościckiego 16/18, ul. Jankowska 6, ul. Sąchocka 7, ul. Domaniewska 35 ABC, ul. Włodarzewska 63 bud. A, ul. Włodarzewska 63 bud. B,

V część –  ul. Św. Stanisława 8, ul. Zawiszy 6, ul. Opalińska 5/7.

Wykonawca świadczący usługę sprzątania zapewnia w ramach oferowanej ceny środki czystości, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje 5 części. Podział dokonany został biorąc pod uwagę lokalizację zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zamawiającego na terenie miasta Warszawa. Szczegółowe zakresy obowiązków oraz częstotliwość wykonywanych czynności w poszczególnych częściach określono w załącznikach nr 1 a - e do SIWZ.