Stacja pomiarowa badania jakości powietrza przy budynku TBS. #OddychajWarszawo #CzystePowietrzeDlaWarszawy

TBS Warszawa Południe wydzierżawi Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska działkę, na której umieszczona zostanie stacja pomiarowa. Wybór lokalizacji jest wynikiem badań przeprowadzonych w ramach „Analizy systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze m. st. Warszawy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”. Stacja będzie spełniała szczegółowe wymagania określone m. in. w dyrektywach UE, rozporządzeniach Ministra Środowiska oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stacja będzie dysponować analizatorami stężeń zanieczyszczeń powietrza, czujnikami meteorologicznymi  oraz systemem zbierania i transmisji danych.