Zmiany w ochronie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że do skrzynek pocztowych Najemców zostaną dostarczone informacje dotyczące ochrony danych osobowych w TBS Warszawa Południe sp. z o.o. zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Informacje znajdują się tutaj.