NOWY REGULAMIN ROZLICZANIA MEDIÓW

NOWY REGULAMIN ROZLICZANIA MEDIÓW

Informujemy, że w dniu 10 maja 2019 r. został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 18/2019 „Regulamin rozliczania mediów w zasobach Towarzystwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.”.

Regulamin obowiązuje począwszy od okresu rozliczeniowego obejmującego rok 2019.

(Regulamin w formacie pdf)