Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie

Dodane 23-10-2017 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/13/2017
Termin składania ofert
uwagi

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK: 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1222637579e0d47ad9572a0df32ab4bc0&authkey=AWtTLeX00s44Pt3UZQx8Ol8