Nadbudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie.

Dodane 23-10-2017 przez redaktor
Numer
TBS/ZP/PN/14/2017
Termin składania ofert
uwagi

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie.     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK:

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=164307263cac34095874cffcd46c534b3&authkey=AYSij3JMwozfw0kFV6T5alI