Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. TBS/ZP/PN/3/2019

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe.

Aktualny termin składania ofert: 29.04.2019 r. do godz. 14:00

 

Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/2/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: do 11.04.2019 r. do godz. 14:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/1/2019

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 11.02.2019 r. godz. 14:00

Wymiana poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, cie-płej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkal-nym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z TBS/ZP/PN/17/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z obrębu 2-03-22.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 21.12.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/16/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 04.12.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych TBS/ZP/PN/15/2018

Aktualny termin składania ofert: 20.11.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Załącznik G do opisu przedmiotu zamówienia pod linkiem:
http://www.tbswp.pl/sites/default/files/2018-10/Zal.%20g%20-%20T14%20-%20Inwent.%20arch.-konserw.%2C%20zieleni%2C%20ekspertyza%20techn.%2C%20badania.%20stratygraf.%20i%20mykologiczne.zip

Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/14/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/13/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 27.08.2018 r. godz. 9:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/12/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 06.08.2018 r. godz. 9:30

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/11/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe budynki przy ul. Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 06.08.2018 godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N312708573 zlokalizowanego na klatce schodowej nr I w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie TBS/ZP/PN/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N312708573 zlokalizowanego na klatce schodowej nr I w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 03.07.2018 r. godz. 10:00

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/9/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.


Aktualny termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.p TBS/ZP/PN/8/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert 09.05.2018 r. godz. 9:00.

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/DT/1/2018

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo/pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia. Celem dialogu technicznego jest również doradztwo i pozyskanie informacji na temat zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją planowanego Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Termin składania zgłoszeń: 28.03.2018 r. godz. 12:00.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

            Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.04.2018 r. zakończył się dialog techniczny dotyczący planowanego postępowania przetargowego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

Rozbiórka budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie TBS/ZP/PN/7/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 27.03.2018 r. godz. 10:00

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3

Usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie. TBS/ZP/PN/6/2018

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 14.03.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie klatek schodowych budynków mieszkalnych w Warszawie: część 1 - ul. Bysławska 87 – 3 klatki schodowe część 2 - ul. Jagienki 6 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 8 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 10 – 1 TBS/ZP/PN/5/2018

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.:

część 1 - ul. Bysławska 87 – 3 klatki schodowe,

część 2 - ul. Jagienki 6 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 8 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 10 – 1 klatka schodowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 06.03.2018 r. godz. 9:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/4/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 28.02.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo&e=WUORHZ

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Rozbiórka budynków handlowo-usługowych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie TBS/ZP/PN/3/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 28.02.2018 r. godz. 11:30

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3 

Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielo-rodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/2/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 12.02.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/1/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe budynki przy ul. Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert 12.02.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/17/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 09.02.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo&e=WUORHZ 

Rozbiórka budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz bu-dowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części pod-ziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr TBS/ZP/PN/16/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA:

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e 

Aktualny termin składania ofert: 30.01.2018 r. godz. 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielrodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/15/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 08.11.2017 r. godz. 10:00

Dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 03.11.2017 r. godz. 10:00

Nadbudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie. TBS/ZP/PN/14/2017

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie.     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK:

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=164307263cac34095874cffcd46c534b3&authkey=AYSij3JMwozfw0kFV6T5alI

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie TBS/ZP/PN/13/2017

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK: 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1222637579e0d47ad9572a0df32ab4bc0&authkey=AWtTLeX00s44Pt3UZQx8Ol8

 

 

Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/11/2017

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe:

Część 1 – Budynek przy ul. Opalińskiej,

Część 2 – Budynki przy ul. Łukowskiej, Zawiszy i Domaniewskiej – roboty wewnętrzne,

Część 3 - Budynki przy ul. Sąchockiej, Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Szaserów, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 24.10.2017 godz.: 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielo-rodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/9/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 12.10.2017 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/8/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe:

Część 1 – Budynki przy ul. Opalińskiej, Zawiszy, Sąchockiej, Chrościckiego oraz Domaniewskiej.

Część 2 – Budynki przy ul. Szaserów i ul. Łukowskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a, 1b do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 22.09.2017 r. godz. 12:00