Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/DT/1/2018

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo/pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia. Celem dialogu technicznego jest również doradztwo i pozyskanie informacji na temat zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją planowanego Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Termin składania zgłoszeń: 28.03.2018 r. godz. 12:00.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

            Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.04.2018 r. zakończył się dialog techniczny dotyczący planowanego postępowania przetargowego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/1/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe budynki przy ul. Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert 12.02.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/1/2019

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 11.02.2019 r. godz. 14:00

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skarys TBS/ZP/PN/1/2020

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

1. CPV: 
39130000-2 – meble biurowe,
39132100-7 – szafy na akta,
39150000-8 – różne meble i wyposażenie,
39113000-7 – różne siedziska i krzesła,
39121100-7 – biurka

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.
 

Aktualny termin składania ofert 18.02.2020 r. godz. 13:00

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy TBS/ZP/PN/10/2016

TBS/ZP/PN/10/2016 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy

UWAGA ! Dokumenty do pobrania po wejściu w podstronę.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
https://drive.google.com/drive/folders/0B7ciawJmloeDa3lKYXJBVkV2d0U

 

Dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 03.11.2017 r. godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N312708573 zlokalizowanego na klatce schodowej nr I w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie TBS/ZP/PN/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N312708573 zlokalizowanego na klatce schodowej nr I w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 03.07.2018 r. godz. 10:00

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji. TBS/ZP/PN/10/2019

1. CPV:

71.00.00.00-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

71.32.00.00-7      usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

71.24.00.00-2      usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;

71.25.00.00-5      usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe;

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

 

Załącznik G do opisu przedmiotu zamówienia pod linkiem:
http://www.tbswp.pl/sites/default/files/2018-10/Zal.%20g%20-%20T14%20-%20Inwent.%20arch.-konserw.%2C%20zieleni%2C%20ekspertyza%20techn.%2C%20badania.%20stratygraf.%20i%20mykologiczne.zip

 

Aktualny termin składania ofert: 16.01.2020 r. godz. 13:00 r.

Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/11/2017

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe:

Część 1 – Budynek przy ul. Opalińskiej,

Część 2 – Budynki przy ul. Łukowskiej, Zawiszy i Domaniewskiej – roboty wewnętrzne,

Część 3 - Budynki przy ul. Sąchockiej, Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Szaserów, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 24.10.2017 godz.: 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/11/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe budynki przy ul. Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 06.08.2018 godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/12/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 06.08.2018 r. godz. 9:30

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie TBS/ZP/PN/13/2017

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częściową rozbiórką budynku istniejącego i rozbiórką budynków gospodarczych, przy ul. Łomżyńskiej 20 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK: 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1222637579e0d47ad9572a0df32ab4bc0&authkey=AWtTLeX00s44Pt3UZQx8Ol8

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/13/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 27.08.2018 r. godz. 9:00

Nadbudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie. TBS/ZP/PN/14/2017

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego z usługami w parterze ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe oraz części parteru na usługi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Małej 15 w Warszawie.     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LINK:

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=164307263cac34095874cffcd46c534b3&authkey=AYSij3JMwozfw0kFV6T5alI

Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/14/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielrodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/15/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 08.11.2017 r. godz. 10:00

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych TBS/ZP/PN/15/2018

Aktualny termin składania ofert: 20.11.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Załącznik G do opisu przedmiotu zamówienia pod linkiem:
http://www.tbswp.pl/sites/default/files/2018-10/Zal.%20g%20-%20T14%20-%20Inwent.%20arch.-konserw.%2C%20zieleni%2C%20ekspertyza%20techn.%2C%20badania.%20stratygraf.%20i%20mykologiczne.zip

Rozbiórka budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz bu-dowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części pod-ziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr TBS/ZP/PN/16/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA:

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e 

Aktualny termin składania ofert: 30.01.2018 r. godz. 12:00

Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/16/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 04.12.2018 r. godz. 9:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/17/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 09.02.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo&e=WUORHZ 

Wymiana poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, cie-płej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkal-nym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z TBS/ZP/PN/17/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z obrębu 2-03-22.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 21.12.2018 r. godz. 9:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Remont budynków przy ul. Stalowej 29 w Warszawie TBS/ZP/PN/2/2017

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Aktualny termin składania ofert 19.04.2017 r. godz. 12:00 (miejsce składania ofert: ul. Augustyna Kordeckiego 19 lok. 5, 04-143 Warszawa).

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Link do dokumentacji projektowej (załączniki do OPZ) - http://tbswp.pl/pub/Załaczniki do OPZ.zip

 

Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielo-rodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/2/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 12.02.2018 r. godz. 10:00

Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/2/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: do 11.04.2019 r. do godz. 14:00

„Wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Szaserów 133 i Łukowskiej 27” TBS/ZP/PN/2/2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów i  tarasów    (wraz z usunięciem skutków przesiąkania z balkonów i tarasu we wskazanych  lokalach mieszkalnych) w 2 budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 27.02.2020 r. godz. 9:00

Remont budynków przy ul. Stalowej 29 w Warszawie TBS/ZP/PN/3/2017

Aktualny termin składania ofert 05.06.2017 r. godz. 12:00 (miejsce składania ofert: ul. Augustyna Kordeckiego 19 lok. 5, 04-143 Warszawa).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Link do dokumentacji projektowej (załączniki do OPZ) - http://tbswp.pl/pub/Załaczniki do OPZ.zip

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Rozbiórka budynków handlowo-usługowych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie TBS/ZP/PN/3/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 28.02.2018 r. godz. 11:30

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e 

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. TBS/ZP/PN/3/2019

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe.

Aktualny termin składania ofert: 29.04.2019 r. do godz. 14:00

 

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/3/2020

1. CPV: 
39130000-2 – meble biurowe,
39132100-7 – szafy na akta,
39150000-8 – różne meble i wyposażenie,
39113000-7 – różne siedziska i krzesła,
39121100-7 – biurka

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Aktualny termin składania ofert: 13.03.2020 r. do godz. 13:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Usługa sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego oraz utrzymania czystości w obiektach i na terenach TBS Warszawa Południe sp. z o.o. – V części TBS/ZP/PN/4/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Aktualny termin składania ofert: 09.06.2017 r. godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych oraz wykonywanie usług pomocniczych:

I część - ul. Mińska 56, ul. Mińska 52/54, ul. Rybna 7, ul. Szaserów 133, ul. Beskidzka 26,

ul. Beskidzka 26A, ul. Wiarusów 26, ul. Wiarusów 28, ul. Szaserów 69/71, ul. Pory 58.

II część – ul. Łukowska 27, ul. Osowska 82, ul. Nasielska 36/38,

III część – ul. Agrestowa 8, ul. Agrestowa 8A, ul. Jagienki 6, ul. Jagienki 8, ul. Jagienki 10, ul. Bysławska 87, ul. Bysławska 89,

IV część – ul. Chrościckiego 16/18, ul. Jankowska 6, ul. Sąchocka 7, ul. Domaniewska 35 ABC, ul. Włodarzewska 63 bud. A, ul. Włodarzewska 63 bud. B,

V część –  ul. Św. Stanisława 8, ul. Zawiszy 6, ul. Opalińska 5/7.

Wykonawca świadczący usługę sprzątania zapewnia w ramach oferowanej ceny środki czystości, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje 5 części. Podział dokonany został biorąc pod uwagę lokalizację zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zamawiającego na terenie miasta Warszawa. Szczegółowe zakresy obowiązków oraz częstotliwość wykonywanych czynności w poszczególnych częściach określono w załącznikach nr 1 a - e do SIWZ.