Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/4/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 28.02.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo&e=WUORHZ

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej - dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obr. 4-14-07 w Warszawie TBS/ZP/PN/4/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej - dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obr. 4-14-07 w Warszawie.


Aktualny termin składania ofert: 08.07.2019 r. do godz. 14:00

 

Niniejsze postepowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy  Centrum Wsparcia Kompetencyjnego Smart PZP. Oznacza to, że składanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Wejście na platformę poprzez link:

https://portal.smartpzp.pl/tbswp

 

W dokumentach przetargowych oraz na Platformie udostępniona została Instrukcja użytkownika dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W przypadku pytań związanych z procesem złożenia oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 123 77 97, gdzie Wykonawcy otrzymają pełne i profesjonalne wsparcie. Infolinia jest dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.

Usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 31 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie. TBS/ZP/PN/4/2020

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 31 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert 16.03.2020 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/5/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 29 sierpnia 2017 r. godz. 10:00.

Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie klatek schodowych budynków mieszkalnych w Warszawie: część 1 - ul. Bysławska 87 – 3 klatki schodowe część 2 - ul. Jagienki 6 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 8 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 10 – 1 TBS/ZP/PN/5/2018

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.:

część 1 - ul. Bysławska 87 – 3 klatki schodowe,

część 2 - ul. Jagienki 6 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 8 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 10 – 1 klatka schodowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 06.03.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. TBS/ZP/PN/5/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.


Składanie ofert w postępowaniu: do 17.07.2019 r. do godz. 14:00

Zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N3127010422 zlokalizowanego na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie TBS/ZP/PN/5/2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N3127010422 zlokalizowanego na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 21.04.2020 r. godz. 10:00.

UWAGA zmiana terminu składania ofert - komunikat 1

Wykonanie częściowego remontu elewacji oraz wykonanie kompleksowego remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Jagienki 6 i 8 w Warszawie. TBS/ZP/PN/6/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowego remontu elewacji oraz wykonanie kompleksowego remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Jagienki 6 i 8 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 29 sierpnia 2017 r. godz. 10:00

Usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie. TBS/ZP/PN/6/2018

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 14.03.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. TBS/ZP/PN/6/2019

Wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do 21.08.2019 r. do godz. 14:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/7/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 22.09.2017 godz. 12:00

Rozbiórka budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie TBS/ZP/PN/7/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 27.03.2018 r. godz. 10:00

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. TBS/ZP/PN/7/2019

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia  26.09.2019 r. do godz. 14:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/8/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe:

Część 1 – Budynki przy ul. Opalińskiej, Zawiszy, Sąchockiej, Chrościckiego oraz Domaniewskiej.

Część 2 – Budynki przy ul. Szaserów i ul. Łukowskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a, 1b do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 22.09.2017 r. godz. 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.p TBS/ZP/PN/8/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert 09.05.2018 r. godz. 9:00.

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. TBS/ZP/PN/8/2019

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

Składanie ofert w postępowaniu: do 17.10.2019 r. do godz. 14:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wymiana poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielo-rodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07. TBS/ZP/PN/9/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomu rozprowadzającego instalację wodną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zawiszy 6 na dz. nr ew. 33/8 z obrębu 6-03-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 12.10.2017 r. godz. 10:00

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/9/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.


Aktualny termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. TBS/ZP/PN/9/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

Składanie ofert w postępowaniu: do 08.11.2019 r. do godz. 14:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Remont budynków przy ul. Stalowej 29 w Warszawie TBS/ZP/PO/1/2017

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Aktualny termin składania ofert: 06.02.2017 r. godz. 12:00.

Link do dokumentacji projektowej (załączniki do OPZ) - http://tbswp.pl/pub/Załaczniki do OPZ.zip